Van Lagen Verhuur
– algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


 • Al onze prijzen zijn vrijblijvend en kunnen ten alle tijden worden aangepast.
 • Manco of beschadigde goederen worden bij de huurder in rekening gebracht.
 • De goederen worden schoon en in passende verpakking afgeleverd en worden derhalve op dezelfde manier geretourneerd. Indien niet schoon, worden schoonmaakkosten in rekening gebracht.
 • Het risico van de goederen ligt gedurende de gehele huurperiode, totdat de goederen weer in ons bezit zijn, bij de huurder.
 • Van Lagen Verhuur stelt zich op geen enkele manier aansprakelijk bij schade of letsel.
 • Wij behouden ons het recht voor om steekproefsgewijs te vragen naar een geldig rijbewijs, legitimatiebewijs of paspoort.
 • Voor de huur van bepaalde goederen kunnen wij om een borgsom vragen. Op de huurovereenkomst zal het borgbedrag komen te staan.
 • De huurder dient de goederen tijdens of onmiddelijk na de in ontvangstneming ervan te controleren. Tellingen door verhuurder bij terugbrengen zijn bindend.
 • Betalingen op rekening dienen binnen 14 dagen te geschieden.
 • De prijzen gelden per stuk per evenement.
 • In geval van overmacht zijn wij gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen.
 • Bij niet tijdig annuleren, minimaal 5 dagen voor de ophaaldatum, wordt de helft van de totale huurprijs in rekening gebracht en bij minimaal 2 dagen voor de ophaaldatum wordt de totale huurprijs in rekening gebracht.​​​​​​​